Kitchenaid

Kitchenaid Kanna Plast á 5553 blandara

KIT-5KPP56EL0

Kanna fyrir 5553 blandarann frá KitchenAid