Kitchenaid

Kitchenaid Kanna fyrir 5553 blandara 0,75l

KIT-5KSBCJ

Kanna fyrir 5553 blandara 0,75l